Общи условия


Уважаеми клиенти,
Моля, прочетете внимателно следващите

Общи условия
за пазаруване в магазина за електронна търговия на “Аленото цвете”

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите общи условия термините, посочени по‐долу ще имат следното значение:
1.1. Адресът на електронната поща на “http://alenotocvete.com/: design.art@abv.bg
1.2. „Уебсайт/сайт” е онлайн присъствие в Интернет, организирано от една или повече уеб-страници, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол.
1.3. Сайтът alenotocvete.com представлява информационно средство, чрез което се извършва възмездно предоставяне на стоки от разстояние чрез използването на електронни средства след изричното заявление от страна на клиента.
1.4. "Потребител" е всяко дееспособно физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
1.5. „E‐mail” е посочен от клиента електронен пощенски адрес, с който клиентът се регистрира и идентифицира в сайта на “ИВЕТ-М“ ЕООД.
1.6. "Цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В продажната цена не са включени разходите за доставка, за сметка на Клиента, която се калкулира отделно.
1.7. „Форсмажорни обстоятелства” са непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, възпрепятстващи изпълнението на договора на някоя от страните.
1.8. "Предоставяне на услуги чрез електронни средства" е предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.
1.9. "Предоставяне на услуги от разстояние" е предоставянето на услуги, при което страните не се намират едновременно на едно и също място.
1.10. "По изрично изявление на получателя на услугата" означава, че стоката или услугата се осигуряват при изрично заявяване на желание за ползване от страна на получателя.
1.11. " Процедура за алтернативно решаване на пoтребителски спорове" е процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.


II. Предмет

2.1. “ИВЕТ-М“ ЕООД предоставя възмездно стоки от разстояние чрез електронни средства след изричното изявление от страна на клиента.
2.2. Срещу предоставените от “ “ИВЕТ-М“ ЕООД стоки, клиентът заплаща продажна цена, съгласно условията и сроковете на настоящите общи условия и всички евентуални изменения на последните, които са надлежно оповестени на сайта на “ “ИВЕТ-М“ ЕООД.
2.3. С оглед обновяването и усъвършенстването на стоките, “ИВЕТ-М“ ЕООД запазва правото си на едностранна промяна в параметрите и характеристиките на предлаганите стоки, както и на съответна промяна в настоящите общи условия, за което се задължава да информира клиентите си чрез публикуване на информация на сайта на “ИВЕТ-М“ ЕООД.

III. Изискване за регистрация на клиент

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка през магазина за електронна търговия http://alenotocvete.com/, трябва да попълни и потвърди верността на данните във формата за регистрация. Регистрацията в сайта на “ “ИВЕТ-М“ ЕООД е предпоставка за получаването на право на клиента да извършва заявки, съответно да сключва договор за покупко‐продажба с “ИВЕТ-М“ ЕООД.
3.1. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от клиента, при която клиентът изразява волята си за съгласие с настоящите общи условия.
3.2. При попълване на данните съгласно изискванията в регистрационната форма, клиентът се задължава да посочва вярна и точна информация, която позволява нормална и коректна комуникация между “ИВЕТ-М“ ЕООД и клиента.
3.3. В случай че клиентът предостави невярна или неточна информация, което възпрепятства комуникацията между “ИВЕТ-М“ ЕООД и клиента и валидното извършване на заявки, “ИВЕТ-М“ ЕООД има право едностранно без да носи каквато и да е отговорност да прекрати настоящия договор и да преустанови регистрацията на клиента в сайта.
3.4. При регистрацията си в сайта, Клиентът посочва Име, Адрес, Град, Пощенски код, Телефон и и‐мейл.
3.5. С извършване на регистрацията клиентът дава своето съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията, да бъдат използвани и съхранявани от “ “ИВЕТ-М“ ЕООД за целите на настоящите общи условия.


IV. Процедура за пазаруване

Когато правите поръчка за закупуване на продукт от магазин http://alenotocvete.com/, Вие виждате страница, съдържаща детайлите на поръчката. Поръчка, направена през уеб‐сайта (магазин http://alenotocvete.com/ ) представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт, "подлежаща на разглеждане". Поръчката се смята за приета, когато клиента потвърди желанието си за извършване на доставка чрез натискане на бутон „ПОРЪЧАЙ” на страница „ПРЕГЛЕД НА ПОРЪЧКАТА”.

Процесът на извършване на онлайн-покупката е следния:
4.1. Регистрирайте се в сайта на “ИВЕТ-М“ ЕООД на адрес http://alenotocvete.com/ с помощта на бутон „Регистрация”. Попълнете всички полета, обозначени с „*” и посочете валидни Име, Фамилия, Телефон и Е‐мail, Потвърдете информацията с бутон” Регистрация”.
4.2. Влезте в сайта ни и натиснете „Вход”, като попълните и-мейла и паролата си
В секция „Настройки” можете да смените паролата си, ако желаете. В секция „Поръчки” можете да следите поръчките си. В секция „Адреси за доставка” можете да редактирате сегашни ят си адрес за доставка или да добавите нов, като запазите промените и маркирате желаният адрес, който да се използва по подразбиране. В секция „Адреси за фактуриране” можете да попълните данните, ако желаете да Ви се издаде фактура.
4.4. Пазаруване:
Разгледайте продуктите, изберете този, който желаете да закупите натиснете бутон „Добавете в количката” , след като вече сте избрали желаният от Вас. След като сте добавили в количката си желаният/ желаните продукти, натиснете горе в дясно иконата „ количка”. Следват още няколко стъпки за да завършите поръчката си:
Стъпка 1: Вашата количка – прегледайте поръчката си, ако желаете да се откажете от вече избран артикул, можете да го премахнете, като натиснете бутон „Х”, маркиран в червено. Ако желаете да продължите да пазарувате, натиснете бутон „ Продължи да пазаруваш”; ако желаете да направите поръчка, натиснете „Запази и продължи”.
Стъпка 2: Адрес за доставка – Потвърдете адреса за доставка като натиснете бутона „Запази и продължи”. Ако желаете да редактирате адреса за доставка, натиснете ”Редактирай”, ако желаете да добавите нов адрес за доставка, натиснете бутона ”Добави нов адрес”.
Стъпка 3: Преглед на поръчката – прегледайте Вашата поръчка и изберете начин на плащане:
При доставка – с наложен платеж;
Изберете начин на плащане и изчислете сумата за доставка.
*Важно - ако променяте избора си ще трябва да изчислите отново сумата за доставка, тъй като цената е различна за различните методи на плащане!

Натиснете бутона ”Калкулирай”, за да видите колко ще Ви струва доставката и общата сума на поръчката. Ако имате допълнителна бележка, попълнете полето „Допълнителни бележки към поръчката”. Маркирайте ”Приемам условията за връщане на стоки и изплащане на обезщетение”.
Натиснете бутона „Поръчай”.
При избран начин на плащане при доставка – наложен платеж, ще се визуализира финалната страница, която потвърждава, че поръчката е завършена успешно. Ще получите на Вашият и-мейл детайлите по поръчката.
За да потвърдите плащането, натиснете бутон „Потвърди”; за да върнете назад, натиснете бутон „Назад”; ако желаете да откажете плащането, натиснете бутон „Откажи”..
4.5. Чрез натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ” клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия и потвърждава, че приема да заплати стойността на покупката и доставката от куриер на адреса на клиента.


V. Цена и плащане

Цените на стоките са в Български лева (BGN) и Евро (EUR) с включен ДДС. Клиентът е длъжен сам да калкулира разходите по доставката чрез добавената връзка към калкулатора на куриерска фирма СПИДИ. Куриерска фирма „СПИДИ” се използва за доставка на всички поръчки на територията на страната.
Магазин http://alenotocvete.com/ не публикува информация за наличността на продаваните стоки. Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме за наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул чрез е-mail. Доставката е обикновено до около 35 календарни дни от датата на поръчката.


VI. Политика за връщане на стоки и отказ от направени поръчки

При необходимост от връщане на платени суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по банкова сметка, дадена ни от Вас.

VII. Доставка на продуктите

Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма СПИДИ на посочения от клиента адрес за доставка в съответствие с посочените цени в Тарифата за доставка на куриерска фирма СПИДИ.
Срок на доставка: Срокът на доставка зависи от наличността на продукта. Срокът за доставка е приблизително 30 – 35 календарни дни от датата на поръчката.

VIII. Права и отговорности на страните

Задълженията на “ИВЕТ-М“ ЕООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения/договори с производителите, вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.
“ИВЕТ-М“ ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали или услугите на този Сайт. “ИВЕТ-М“ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като “ИВЕТ-М“ ЕООД не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

IX. Ограничение на отговорността

“ИВЕТ-М“ ЕООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е претърпени вреди и щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение от “ИВЕТ-М“ ЕООД за възможност да възникнат такива вреди.

X. Политика за защита на клиентските данни. Информация от потребителите

12.1. “ИВЕТ-М“ ЕООД събира от клиентите си данни в процеса на покупка. Пазаруването в http://alenotocvete.com/ е обвързано със задължителна регистрация. “ИВЕТ-М“ ЕООД използва личната информация, с цел да установи по‐добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по‐добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.
12.2. “ИВЕТ-М“ ЕООД не предоставя клиентските данни на трета страна. Събираните от “ИВЕТ-М“ ЕООД данни са:
12.4. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до http://alenotocvete.com/ с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.


XIV. Гаранция и рекламации на стоките

14.1. Всички стоки в http://alenotocvete.com/ ‐ Интернет магазин са нови 14.2. Гаранцията на потребителската стока се определя в съответствие с Чл. 115, ал.1 от ЗЗП.
14.3. Гаранция не покрива повреди, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, физическа увреда на стоката по вина на потребителя, при наднормено натоварване или употреба в разрез с предназначението на стоката.
14.4. Ние отговаряме за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно Закона за защита на потребителите.
14.5. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителите имат право да предявят рекламации на стоките предлагани в този интернет магазин.
14.6. При предявяване на рекламация, представител на магазин http://alenotocvete.com/ може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията.
14.7. Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин http://alenotocvete.com/ по телефон или по E‐mail.
14.8. При предявяване на рекламацията на стоката потребителя може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт. Рекламацията се подава писмено срещу документ, на който се основава претенцията. Рекламацията може да бъде предявена не по‐късно от 2 мес.от установяване на несъответствието. Ние приемаме рекламацията, ако тя е предявена своевременно. Ако http://alenotocvete.com/ приеме, че рекламацията е основателна тя ще бъде удовлетворена съгл. Чл.113 и 114 от ЗЗП.
14.9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
14.9.1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
14.9.2. намаляване на цената.
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
РАЗХОДИТЕ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДМЯНА СА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА.
14.10. При връщането на стоки поради отказ от страна на клиента, и с предварително съгласуване от страна на „http://alenotocvete.com/, куриерските услуги по транспортирането на стоката от магазина до клиента и обратно са изцяло за сметка на клиента.
14.11. При закупуване на стока, разходите за подмяната с друг размер от същият артикул СА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА.


XV. Промяна на цени на стоки

„http://alenotocvete.com/ има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, „http://alenotocvete.com/ има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата.

XVI. Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са търговски марки и са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

XVII. Общи бележки

“ИВЕТ-М“ ЕООД може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикацията. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

XVIII. Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП и ЗЕТ, ние от “ИВЕТ-М“ ЕООД сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната
информация:
• Нашите данни са – “ИВЕТ-М“ ЕООД, дружество със седалище и адрес на управление в България, Русе, ул. Митрополит Григорий 3, вх. 3, ЕИК: BG204429789.
- Можете да се свържете с нас на посочения по-горе адрес, на телефон 0895008409 или на и-мейл адрес design.art@abv.bg.
• Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
• Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС и е посочена на страниците за представяне на съответния продукт.
• Плащането на стоките е с наложен платеж.
• Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките при пазаруване
• Стойността на транспортните разходи за доставка СЕ ВКЛЮЧВА в общата сума на поръчката при пазаруване.
• Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
• Начинът за Доставка е с куриерски фирми Спийди и Еконт. 

XIX. Отказ от стоката

19.1. Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от получаване на стоките в случай, че те не са използвани, не е нарушавана целостта на опаковката им и във вида, в който са получени при условията по чл.55 от ЗЗП. При отказ от страна на потребителя да приеме стоката той е длъжен да я изпрати за собствена сметка обратно на http://alenotocvete.com/ в 7 (седем) дневен срок.
19.2. Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин http://alenotocvete.com/ и това да стане преди да изтичането на срока по чл. 50 ЗЗП . Разходите за куриерски услуги по получаване и връщане на стоката са за сметка на клиента.
За да упражни правото си на отказ потребителя трябва да уведоми продавача за решението си да се откаже от поръчката/договора с недвусмислено заявление.
19.3. http://alenotocvete.com/ се задължава да върне заплатената сума за продукта/те не по-късно от 24 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, без сумите за доставка.
19.4. При получаване купувачът трябва да прегледа стоката и ако не отговаря на изискванията да уведоми незабавно интернет магазина. Ако купувачът не направи това, стоката се смята за одобрена, като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
19.5. При констатация на дефектен продукт до 24 (двадесет и четири) часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ.
19.6. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.
ХХ. Решаване на спорове между страните
20.1. Страните ще решават възникналите между тях спорове, чрез постигане на взаимно съгласие.
20.2. Ако постигането на съгласие между страните се окаже невъзможно, всички спорове, породени от изпълнението на този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора, или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат отнасяни за разрешаване до орган за алтернативно решаване на потребителски спорове - орган АРС.
20.3. Орган АРС е всеки орган, независимо от неговото наименование, който е установен, осъществява постоянна дейност по алтернативно решаване на потребителски спорове и е включен в списъка по чл. 181"п" от Закона за защита на потребителите.: https://kzp.bg/pomiritelna-deyno
20.5. В случай на желание, потребителя може да се обърне за разрешаване на спорове и към платформата за онлайн решаване на спорове ( платформа ОРС).https://ec.europa.eu/consumers/odr/main


XXІ. Правно регулиране

Приложимото право в отношенията между Доставчика http://alenotocvete.com/ и потребителите в този интернет магазин е Българското законодателство.
За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените по-долу е‐mail и телефон.
За случаи, неуредени в Общите условия за пазаруване се прилага ЗЗД.
Използвани съкращения:
ЗЗП – Закон за защита на потребителите
ЗЕТ – Закон за Електронната търговия
ЗЗД – Закон за задълженията и договорите